KOOS MOERENHOUT CLASSIC
 
12e KMC 25 MEI 2024

Algemene voorwaarden voor deelname KMC 2023


• Deelname is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers

• Bij inschrijving krijgt elke deelnemer een inschrijf/stempelkaart als bewijs van deelname

• Met het accepteren van de inschrijf/stempelkaart verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een    deugdelijke fiets

• Het karakter van de fietstochten is geen wedstrijd, maar een vrije toertocht

• Deelnemers gedragen zich volgens de regels van goed fatsoen en hebben respect voor overige weggebruikers, voor de natuur en het milieu

• Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico's welke deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige     weggebruikers

• Deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels

• Het dragen van een valhelm is verplicht

• Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen

• De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en (ernstige) letselschade, waaronder         schade als gevolg van overlijden

• Deelnemers kunnen bij wangedrag van verdere deelname en deelname in komende jaren worden uitgesloten

 
 
 
 
E-mailen
Info